You are currently viewing מדוע לבצע ברית מילה? 

מדוע לבצע ברית מילה? 

מילה של בנים זכרים הינו ניתוח שבמהלכו מבצעים חתך והסרה של העורלה. העורלה הינו כפל קטן בעור בעבר המין הזכרי וניתן להסירה בעת ברית המילה. 

המילה מתבצעת מסיבות בריאותיות, רפואיות, דתיות ותרבותיות. ברית מסיבות דתיות מתרחשת בעיקר בקרב יהודים ומוסלמים וכמו כן גם אצל שבטים מסוימים באפריקה באוסטרליה. 

ברוב המקרים ברית המילה מתבצעת בגיל מאוד צעיר, כאשר הילד הינו תינוק בן 8 ימים. הטקס הוא יהודי דתי, שבו מבצעים הסרה של העורלה. מקובל בישראל לבצע ברית מילה לתינוק מסיבות דתיות חברתיות והוא מבוצע לרוב ידי מוהל מוסמך או רופא עם ניסיון בתחום. 

מומלץ מאוד להשתמש באמצעים שיפחיתו את הכאב בזמן המילה, לדוגמה הנחיה של האקדמיה הרפואית בארצות הברית לרפואה של ילדים היא שכדאי להשתמש באמצעים שונים אשר יפחיתו את הכאב לתינוק. יש לזכור שאנו מדברים על ניתוח וכמו בכל ניתוח גם בו יש סיכונים מסוימים כמו דימום, זיהום ואפילו כאב לילוד. 

 

קצת על ההיסטוריה של ברית המילה

בדת היהודית מילת תינוקות זכרים בוצעו כבר לפני אלפי שנים, המצווה חשובה ביותר ונפוצה בקרב דתיים וחילוניים כאחד. 

טקס ברית המילה מתואר לראשונה בתנ"ך בספר בראשית כחלק מיצירת הברית בין אלוהים עם אברהם אבינו וילדיו, מאז ועד היום על פי היהדות כל יהודי חייב למול את בנו כאשר הוא בן 8 ימים. מי שאינו יהודי ורוצה להפוך לכזה עליו גם לעבור את התהליך.

לקראת סוף המאה ה-19 רופאים רבים באירופה החלו לבצע ברית מסיבות רבות, סיבות בריאותיות וסיבות חברתיות, המנהג רווח גם בארצות הברית והוא עדיין מאוד נפוץ בארה"ב. 

 

בעד ונגד

למרות שברית המילה הוא הניתוח הפופולרי ביותר בעולם כיום עדיין מדובר בפעולה מאוד שנויה במחלוקת, רופאים רבים מתווכחים בנושא, כמו גם בקבוצות חברתיות ודתיות אין הסכמה מלאה לגבי יתרונות המילה או חסרונות שלה , או המוסריות שבה או היתרונות הרפואיים שלה.

 

בחוות דעת שונות של רופאים ובעיקר רופא ילדים היתרונות בביצוע המילה עולים על החסרונות.

בישראל, רוב טקסי ברית המילה מתקיימות מסיבות דתיות ומסיבות חברתיות, גם במקרים אשר מדובר בהורים שאינם דתיים ואפילו חילונים, הם מעדיפים לבצע ברית מילה ולו מהסיבה הפשוטה שהם אינם רוצים שיהיה שונה משאר הילדים בני גילו. 

כאשר הייתה העלייה הרוסית בתחילת שנות ה-90 רבים מעולי ברית המועצות עברו את הטקס על מנת להרגיש שייכים יותר לעם ישראל.

מקווים שעזרנו, נותר לנו רק לאחל מזל טוב ורק בריאות!