אילו אפשרויות למשכנתא קיימות בישראל – המדריך המלא

אילו אפשרויות למשכנתא קיימות בישראל – המדריך המלא

ריכזנו עבורכם סיכום של ארבעת סוגי המשכנתאות הנפוצים ביותר הקיימים בישראל. כל משכנתא מיועדת לענות על הצרכים הספציפיים של כל אחד מלקוחותינו בהתאם למספר גורמים כמו: מטבע הכנסה, יעדים פיננסיים, אחוז המימון הדרוש והמצב הפיננסי.

 

לפני שנמשיך רק נציין שכמו בנושאים רבים, גם בתחום המשכנתא יש הרבה משתנים כאשר באים לבנק לקחת משכנתא, במקרים רבים מומלץ לקחת יועץ משכנתאות אשר יעזור לכם להשיג תנאים מועדפים ויחסוך לכם עשרות אלפי שקלים.

 

שער קבוע, נקוב בשקל

מדובר בהלוואה הנקובה בשקלים שניתן לקחת למשך 5-30 שנה. עם סוג זה של הלוואה, הריבית נשארת קבועה למשך כל תקופת ההלוואה. מכיוון שהריבית קבועה לחלוטין, לא תראו שינויים בהחזר החודשי בגין רכיב זה של ההלוואה. בנק ישראל מאפשר לכל ההלוואה להיות מורכבת משיעור קבוע הנקוב בשקל.  

שער קבוע, נקוב בשקל, צמוד למדד 

 מדובר בהלוואה הנקובה בשקלים שניתן לקחת למשך 5-30 שנה. בדרך כלל, הריבית שיציע הבנק תעלה במשך תקופת ההלוואה. בעוד שהריבית נותרת קבועה למשך כל תקופת ההלוואה, הבנק מתאים את יתרת הסכום שנותר לכם על סמך רמות האינפלציה הרשמיות שדווחו על ידי בנק ישראל. הנה דוגמה: נניח שאתם לוקחים הלוואה של 100,000 ש"ח לתקופה של 20 שנה בשיעור קבוע של 5%. התשלום החודשי הקבוע של הקרן והריבית שלכם יהיה 659.96 ש"ח, כל עוד האינפלציה היא 0%. אחרי השנה הראשונה אתם מחזירים כמעט 3,000 שקל. אבל, אם האינפלציה הייתה 5% באותה שנה ראשונה, יתרתכם תותאם מחדש ל-101,863 ש"ח והתשלום החודשי שלכם יותאם מחדש לסך של 692.95 ש"ח. קיימים קנסות כבדים על פירעון מוקדם או מימון מחדש של הלוואה זו. עם זאת, קנסות אלה בתשלום מראש חלים רק אם שיעורי הריבית בשוק בזמן פירעון מוקדם או מימון מחדש גבוהים מהריבית של המשכנתא.  

 

שער משתנה, נקוב בשקל, דולר ויורו

זוהי הלוואה נוספת הנקובה בשקלים שניתן לקחת גם למשך 5-30 שנה. הריבית מבוססת על מדד LIBOR עם תוספת של מרווח קבוע. היתרה העיקרית של ההלוואה מותאמת באופן קבוע כאשר שער החליפין של השקל, הדולר או היורו משתנה. לא קיימים קנסות על פירעון מוקדם של הלוואה זו. 

 

שער משתנה, נקוב בשקל, לא צמוד (PRIME)

הלוואה זו נקובה בשקלים וניתן ליטול אותה גם למשך 5-30 שנה. הריבית נקבעת לפי ריבית פריים של בנק ישראל והפחתת מרווח קבוע כלשהו. היתרה העיקרית של הלוואה זו אינה מותאמת לעולם על פי אינפלציה או שער חליפין כלשהו. לא קיימים קנסות על פירעון מוקדם של הלוואה זו. אזרחי ישראל יכולים לקחת מקסימום שליש מהלוואתם בפריים.

 

בהצלחה ברכישת הבית החדש!

מסלולים ייעוץ משכנתאות

סגירת תפריט